Автор: Hristina Gyoshkova

НАЧАЛО

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ Услугата представлява цялостен, ефективен, устойчив и прогресиращ модел за развитие на заведение. Базиран на експертна оценка и know-how, като прилага силно персонализиран подход към нуждите и целите на обекта. Модела 360° ХоРеКа е изцяло авторски, разработен за постигане на глобален, независим поглед върху дейността и потенциала за развитие на заведения […]